Index Facilities

Interim Management

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change
 (Charles Darwin).
Don’t tell people how to do things, tell them what to do and let them surprise you with their results.
(George S. Patton)

 

Bovenstaande quotes zijn belangrijke uitgangspunten voor de inzet bij onze interim management opdrachten. Naast dat wij bemiddelen tussen organisaties en interim professionals op; Vastgoed, Inkoop/Contract management en HRM werkterreinen, verrichten wij, veelal vanuit onze eigen organisatie interim management dienstverlening op het facilitaire speelveld. Index-Facilities is de partner wanneer het gaat om de benodigde ondersteuning van organisaties bij het managen en optimaliseren van facilitaire processen.

Wij zijn van mening dat een éénduidig facilitair concept voor alle organisaties niet bestaat. De uiteindelijk facilitaire ondersteuning moet aansluiten bij de ontwikkeling en dynamiek van uw organisatie. Facilitaire diensten zijn ondersteunend aan het primaire proces en zijn derhalve een middel en geen doel. De vaak noodzakelijke kostenbesparingen zouden, ons inziens, gezocht moeten worden in betere afstemming, niet (alleen) door het snijden in de dienstverlening. Hoewel facilitaire ondersteuning vaak om belevingsaspecten draait, blijft de feitelijke functie; de optimalisatie van uw primaire proces!
Index-Facilities heeft door de jaren heen haar meerwaarde kunnen bewijzen op diverse facilitaire management terreinen o.a ;
  • Catering (Partycatering & Bedrijfscatering);
  • Schoonmaak en Glasbewassing;
  • Receptiediensten;
  • Verhuizingen;
  • Magazijn en Logistiek;
  • Inkoop en Contractmanagement;
  • Gebouw onderhoud;
  • Textielservice;
  • Ongediertebestrijding.
Wellicht dat wij u mogen faciliteren, op een of meerdere van bovenstaande terreinen?
Neem voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak, contact met ons op.